Back to homepage

MS office

Softveri iz Microsoft office paketa namenjeni su prevashodno kancelarijskom poslovanju. Najčešće korišćeni softveri ovog paketa su MS Word, MS Excel, MS Power Point i MS Outlook, a tu su još i MS Access, MS Publisher i MS OneNote.

Po završetku obuke za jedan od softverskih rešenja iz MS office paketa možete savladati: unos i obradu teksta, tabelarne proračune, prikazivanje poslovnih prezentacija, rad sa bazama podataka, mogućnosti za razmenu elektronske pošte i sl.

Na našem portalu oglašavaju se mnogobrojni organizatori koji u čijoj ponudi se nalaze obuke i kurseve iz MS ofiice paketa. Pogledajte kurseve iz ponude i izaberite najbolje za vas u skladu sa vašim željama i interesovanjima.

ISTAKNUTI KURSEVIORGANIZATOR
Kurs i obuka za MS Wordakademija oksford slika logo
Kurs i obuka za MS Excelakademija oksford slika logo
Kurs i obuka za MS Powerpointakademija oksford slika logo