Back to homepage

Web dizajn

Oblast informacionih tehnologija pokriva i dizajniranje web sajtova, odnosno web dizajn, koji ima mnogo dodirnih tačaka i sa grafičkim dizajnom. Ono što web dizajn razlikuje od grafičkog je izvršni deo. Web dizajn poseduje i dinamički strukturu, jer internet stranice predstavljaju “živ” materijal koji se može neograničeno granati i dopunjavati novim sadržajem.

Dizajniranje web stranica podrazumeva i poznavanje određenih jezika, kao što su PHP, HTML, CSS… Kursevi web dizajna na našem portalu nude obuku kroz rad sa programima i platformama kao što su WordPress, Joomla, Dreamweaver, Notebook++, Photoshop itd.

ISTAKNUTI KURSEVIORGANIZATOR
Kurs za JavaScriptakademija oksford slika logo
Kurs za PHPakademija oksford slika logo