Konkurs za mentorski program “Start-up akcelerator”

30/12/2016, 11:08

Konkurs za mentorski program “Start-up akcelerator”

Mentorski program “Start-up akcelerator” otvoren je za mlade preduzetnike i menadžere do 40 godina starosti koji žele da pokrenu ili ubrzaju rast svojih preduzeća.

Konkurs za učestvovanje u programu raspisala je francusko-srpska privredna komora, a krajnji rok za prijavu je 31. janaur 2017. godine.

Za učešće u programu mogu se prijaviti osobe sa prebivalištem u Srbiji, starosti do 40 godina sa razrađenom poslovnom idejom ili oni koji su pokrenuli preduzeće pre manje od godinu dana.

Na konkursu mogu učestvovati i timovi od najviše tri člana/članice, od kojih najviše jedna osoba može biti strani državljanin.

Svi učesnici programa moraju dobro vladati engleskim jezikom.

Program podrazumeva besplatnu jednogodišnju stručnu podršku grupe članova Francusko-srpske privredne komore u najvažnijim aspektima upravljanja biznisom – izrada business plana, pravne konsultacije, finansije, prodaja, marketing.

Stručni žiri Komore odabraće do tri preduzetnika/preduzetnice ili tima koji će dobiti podršku za pokretanje ili dalji razvoj svog poslovnog rešenja. Prioritet prilikom odabira projekata biće dat nivou kreativnosti i stepenu inovacija koje odlikuju projekat.

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Realizacija programa počinje od februara 2017. godine, a pored mentorske podrške, odabrani projekti osvojiće jednogodišnje besplatno članstvo u Komori, priliku da prošire mrežu kontakata među direktorima, menadžerima i drugim zaposlenima francuskih preduzeća koja posluju u Srbiji, kao i podršku u promociji.

Francusko-srpska privredna komora na ovaj način želi da pruži dodatni podsticaj domaćim preduzetnicima i preduzetnicama koji žele da svojim inovativnim proizvodima ili uslugama konkurišu na globalnom tržištu, kao i da omogući bolje uslove za razvoj domaćeg preduzetničkog okruženja, a time i celokupnog poslovnog ambijenta u Srbiji.

30/12/2016, 11:08