Back to homepage

Marketing i menadzment

Marketing u najprostijem smislu predstavlja skup aktivnosti koje se koriste sa ciljem usmeravanja proizvoda ili usluga od proizvođača prema kupcima. Marketing se najčešće bavi pitanjima i potrebama na tržištu i načinu na koji će kupci biti zadovoljeni.

Menadžment je samostalna naučna disciplina koja se najčešće poistovećuje sa organizovanjem i upravljanjem poslova i drugih procesa u društvenim sistemima. Zadatak menadžera najčešće je da obezbedi efikasno izvršavanje zadataka i poslova.

Kursevi marketinga i kursevi menadžmenta pomoći će vam da unapredite vaše poslovne veštine i napravite iskorak u vašoj karijeri. Pogledajte ponudu kurseva ovog tipa na našem portalu i izaberite najbolje za sebe.

ISTAKNUTI KURSEVIORGANIZATOR
Odnosi s'javnošćuuniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Strateški menadžmentuniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Upravljanje projektimauniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Digitalni marketinguniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Menadžment u sportu - grupni programuniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Inženjerski i operacioni menadžment - grupni programuniverzitet metropolitan kursevi logo tabela
Biznis i marketing - grupni programuniverzitet metropolitan kursevi logo tabela

Kursevi iz marketinga i menadžmenta – Organizatori:

biznis akademija logooo

ok school logo

metropolitan-logo

mokrogorska skola menadzmenta logo

management institute logo

 

Pogledajte još