Lako i brzo: Naučite više stranih jezika

05/10/2015, 13:19

Lako i brzo: Naučite više stranih jezika

Svima nam je poznato da su operski pevači najčešće poliglote zbog toga što moraju znati jezike na kojima pevaju, kako bi bolje izvodili arije.

Međutim, oni sigurno nisu tek tako naučili sve te jezike, ali je sigurno njihova tehnika savladavanja stranih jezika jedna od efikasnijih. Upravo zato su operski pevači koristan izvor informacija kada je u pitanju učenje stranih jezika.

Operski pevač Gabrijel Vajner uspeo je za vrlo malo vremena da savlada italijanski, nemački, francuski i ruski jezik, pa je svoje iskustvo podelio i sa kolegama. Metod učenja stranih jezika koji je koristio Vajner sastoji se od četiri faze. Od toga koliko će svaka faza trajati zavisi toga koliko se vramena uloži, ali i od jezika koji se uči – koliko je blizak maternjem jeziku onoga koji želi da ga savlada.

Prva faza

U prvoj fazi najbitnije naučiti pravilan izgovor jezika. Učenje u ovoj fazi može trajati do dve nedelje, u zavisnosti od “težine” izgovora jezika koji se uči. Tokom ove faze veoma je bitno slušati jezik i upijati dobar izgovor. To je prvi korak u učenju izgovora, jer kako ćete ga naučiti ako ne znate kako on zvuči? Za ovo vam mogu od koristi biti školski primeri izgovora koje možete pronaći na internetu. Za početak slušajte jednostavne fraze i kratke rečenice, a vremenom pređite i na one komplikovanije.

Druga faza

Druga faza traje duže nego prva i za nju je potrebno odvojiti oko tri meseca. Za ovu fazu je potreban program koji će vam omogućiti da izgovarate i ponavaljate reči tako da počnete od nekih jednostavnijih kako bi do težih stigli vremenom – kada budete savladali one lakše. Na ovaj način moguće je naučiti od 20 do 30 reči za samo pola sata. Za ovo vam može posližiti program – Anki koji se sastoji od sistema ponavljanja, a koji možete koristi i uz pomoć svog pametnog telefona.

Kako bi najbolje naučili neki strani jezik, najbolja pomoć vam može doći od onoga kome je to maternji jezik, a upravo takvu pomoć možete dobiti koristeći sajt lang-8.com. Tamo možete komunicirati sa onima kojima je maternji jezik onaj koji vi želite da naučite. Na ovom sajtu možete pisati rečenice na stranom jeziku, a oni koji znaju taj jezik će vam ispraviti greške i dati savet na šta da obratite pažnju i zbog čega ste tu pogrešili. Ovo je odličan način da savladate pisanje, ali i razumevanje, a da pritom naravno naučite i još novih reči.

Treća faza

Kada stignete do treće faze potrebno je da dotadašnje znanje spojite i uvežbate, kako bi vam išlo što lakše. Ova faza podrazumeva još više slušanja, pisanja i čitanja. U trećoj fazi najbitniji je kvantitet kako biste usavršili do tada stečeno znanje.

Od velike pomoći u ovoj fazi mogu vam biti emisije, serije, filmovi i knjige na stranom jeziku koji učite. Naravno, uvek su tu Anki i lang-8.com ukoliko vam je potrebna još neka pomoć oko savladavanja gradiva. Treća faza može trajati koliko god vi želite, odnosno koliko smatrate da vam je potrebno, ali je savet – što duže to bolje.

Četvrta faza

Kao vrhunac u učenju nekog stranog jezika dolazi – govor. Poenta učenja jezika je da uspete da ga koristite u svim sferama, pa tako i da ga govorite, a ne samo da razmete. Četvrta faza dolazi nakon što u potpunosti savladate vokabular, gramatiku, čitanje i razumevanje, na čemu ste radili tokom prethodnih faza. Kao pomoć možete uzeti nekoliko časova konverzacije sa nekim predavačem, u zavisnosti od toga koliko smatrate da vam je potrebno.

Ukoliko možete da se “dovedete” u situaciju da govorite taj jezik, pogotovo ako se nađete u okruženju gde ste na to “primorani” – ovakav način vežbe je najbolji za pokazivanje naučenog i savladavanje govora stranog jezika. Poenta je samo tokom ove faze da prevaziđete strah od grešaka i neuspeha jer se strani jezik i uči ponavljanjem i učenjem iz sopstvenih grešaka. Potrebno je samo da se opustite i da se trudite, a vremenom će vam biti sve lakše i lakše.

05/10/2015, 13:19